Arkitektens bedste ombygningstips

  • ​Se en om­byg­ning som en mulig­hed for at få ryddet op i tid­ligere stil­mæssige side­spring. Brug arki­tekten som kilde til in­for­mation om den stil, der karakter­iserer det op­rinde­lige hus, og hvor­dan den stil kan tages videre i frem­tidige, moderne om- og til­byg­ninger.
  • ​Husk på, at når først hånd­værkerne står på grunden, så koster det ikke meget mere at lave en til­byg­ning på 62 kvadrat­meter end én på 42.
  • ​De færreste private bygger om eller til mange gange i deres liv og har der­for ikke meget er­faring. Der­for er det godt at læne sig op ad fag­folk, der hur­tigt og pro­fessionelt kan tage sig af alt fra varmeramme­be­regninger og bygge­til­ladelser hos kommunen til hånd­tering af eks­terne hånd­værkere.
  • ​Husk at frem­tids­sikre dit byggeri, så det er lettere at sælge. Det er fx en god idé at med­tænke plads til også at have et tredje børne­værelse eller et kontor til den dag, I skal sælge, for det er én af de ting, som efter­spørges, og som købere lægger vægt på.
  • ​Et vel­lykket resul­tat begynder med en vellykket dia­log. Der­for skal tiden til dia­log mellem dig og din rådgiver priori­teres højt – husk den gensidige respekt og at ingen spørgs­mål er dumme. Dog kan nogle løs­ninger være bedre end andre.
Stock 35 Stockholmsgade 35 Kld. Th 2100 København  Tlf: 35 38 77 00 Mobil: 21 28 13 14 tmp.stock35@mail.dk