Kotemøbel

Møblet - som aftryk af en krop i et landskab

Redskaber afspejler oftest et ganske specifikt behov, en særlig funktion, tilpasset kroppen og et materiales absolutte mulighed. Tilsvarende er dette møbel ikke et enkelt svar, men en vision, hvor en teknologi giver velkendte materialer nye muligheder.

Som et landskab illustreret gennem ekstemporerede koter indskrives kroppens rum i pladen. Møblets emner - siddeflade og kopstykke - er skåret af samme plader det, der mangler i siddefladen, optræder som kopstykkets positive form.

Denne vision omfatter ikke en enkelt funktion og dermed et entydigt møbel. Der er snarere tale om en strategi for at behandle et materiale og derudaf aflede en samlet form – en form, som kan afspejle flere programmer – kombinerede sidde-, lounge-, samtale- og spisemøbler.

At møblet kan opfattes som et landskab, hvori kroppen og funktionen har sat sit aftryk, giver denne vision en særlig mulighed for at gå i dialog med dets kontekst. Kroppens aftryk og skala optræder direkte og kan i et givet rum optræde ikke blot som rummets møblering, men også iscenesætte rummets bevægelse og angive bestemte funktioners rumligheder.

Ses møblet som vertikale flader hvorpå kroppen kan understøttes og gives en særlig plads, kan man forestille sig rum hvor møblet og det omgivende rums fysiske grænser, som gulv og loft, indgår i en rumlig helhed – et tredimensionelt spil, hvor de vandrette planer holdes på afstand af de bærende søjler.

Pladerne limes sammen for at give styrke og dimension – de enkelte plader - siddeflader og kopstykker - indspændes og holdes på afstand af møblets ben. Pladerne er færdige efter CNC-fræserens udskæring – de kan herefter samles i emner, som overfladebehandles.  Møblets ben udformes som runde stålsøjler, hvor underben indpasses i afstandsstykket mellem sæde og kopstykke. Mod gulv kan benets fod stilles og tilpasses gulvets overflade. Møblet kan således fragtes og leveres som flade emner, der samles på stedet – kopstykket passer i sædeudskæringen og benene kan monteres efterfølgende.

De viste eksempler på møbler er således blot få af mange muligheder, men alle forholder sig til samme vision og ide. For at forene vision, funktionalitet og produktion er der behov for en produktudvikling, hvor de mange detaljer afklares, og kroppens aftryk efterprøves.

Første eksemplar af 'avocadoen' er opstillet på Furesø Kommunes nye rådhus 'Sløjfen'.

Udarbejdet i samarbejde med arkitekt Bernt

Stock 35 Stockholmsgade 35 Kld. Th 2100 København  Tlf: 35 38 77 00 Mobil: 21 28 13 14 tmp.stock35@mail.dk