Kålundshuset

Restaurering af Farums ældste hus

Et af Farums ældste huse, Kålundsvej 2 - Kålundshuset - er i 2017 blevet gennemgribende renoveret. Den ældste del af huset stammer fra første halvdel af 1700-hundredetallet, opført på et fundament af syldsten, med lerfyldte tavler, bindingsværk og stråtag - et ’fattigt’ hus, som de efterfølgende århundreder har været til- og ombygget adskillige gange.

Kålundshuset og Kålundsvej har navn efter digteren Hans Vilhelm Kaalund, som levede fra 1818 til 1885. Han besøgte Farum første gang i 1839 og senere flere gange om sommeren med sin familie.

I dag fremstår huset som et moderne hus med stor respekt for dets oprindelige historie – tidligere spor af døre og hængler i facader og genbrug af loftbjælker i bindingsværk er ikke fjernet – tværtimod har det været vigtigt, at også disse små fortællinger er blevet bevaret.

Der er i henhold til Bevaringsplanen for Farum Landsby valgt at lade facader fremstå som kalket i en lysegul nuance – kalket ’over stok og sten’ – som karakteristisk for denne del af Sjælland, med hvide vinduespartier og en rød hoveddør med mørk karm.

At overtage, bevare og ikke mindst renovere et hus som Kålundshuset kræver en helt særlig passion og vilje – en næsten blind vilje i forhold til de mange udfordringer, som et sådant hus stiller. At Kålundshuset i dag fremstår som et vellykket eksempel på, hvordan en istandsættelse og renovering kan gennemføres, skyldes ikke mindst nuværende ejeres ubetingede og ’blinde’ kærlighed.

Stock 35 Stockholmsgade 35 Kld. Th 2100 København  Tlf: 35 38 77 00 Mobil: 21 28 13 14 tmp.stock35@mail.dk