3 værelser og et bad på toppen

En bungalow fra 30'erne stod for at skulle have taget udskiftet og et ønske om mere plads, blev forenet i en ny tagetage. Den oprindelige karakter af huset blev bevaret og der blev plads til 3 ode værelser og bad på 1. sal. dertil kom at et ønske om at forbedre nuværende tagkonstruktions isoleringsstandard.

Forslaget til ombygning betød at tag på det eksisterende hus blev hævet – facaden forhøjet med 3-6 skifter. Tagets profil og hældningen ændredes fra de oprindelige 36 grader til en hældning på 45 grader.

Gulvarealet på 1 sal fastholdes stort set uændret fra de oprindelige 70 m2 til et gulvareal på 80 m2 – men boligarealet øget fra 15 m2 til 75 m2.

 

 

Stock 35 Stockholmsgade 35 Kld. Th 2100 København  Tlf: 35 38 77 00 Mobil: 21 28 13 14 tmp.stock35@mail.dk