Saluhall i Göteborg

En cirkel med ett hörn - där det centrala marknadsrummet öppnar sig mot platsen och blir en del av denna när fasaden öppnas.

Tillkörsel med bil och varuleverans sker från Fjärdingsgatan, här framträder byggnaden mer anonymt, som en del av gatans bebyggelse - med mindre öppningar till kontor och servicefunktioner.

Mot Hjalmar Brantingsgatan och Gustaf Dalénsgatan, öppnar byggnaden upp sig. Här ger fasaden möjlighet för att öppna byggnaden helt och låta platsen bli en del av marknaden.

Byggnadens stora glasfasader är täckta med markiser, som kan öppnas helt eller delvis, beroende av sol och önskan om öppenhet. Om sommaren kommer de utfällda markiserna skapa en förmedlande övergång mellan inne och ute - de kommer således kunna täcka över en del av marknaden på torget.

På övre våningen ligger huvudsakligen platsens restauranger och kaféer - med den direkta kopplingen från spårvagnen ankommer man till en balkong, med möjlighet för uteservering. Våningens övriga matställen relateras till balkongen och det centrala marknadsrummet.

Från utomhusbalkongen och via hiss finns det åtkomst till taket, som kan inrättas för uppehåll. Den del av taket, som inte används till uppehåll, föreslås beplantad med Sedum.

Som programmet föreskriver, inrättas källaren till lager, frysrum och omklädning för personal. Det centrala cirkulära rummet är fört vidare ned i källaren, som en del av fördelningsarealet - härifrån är det enkel åtkomst till alla frys- och lagerrum, samt personalens omklädningsrum och toaletter.

Från det centrala fördelningsrummet i källaren är det direkt åtkomst till husets funktioner via trappa och hiss - golvet i markplan innehåller ett transparent fält, således att dagsljuset kan tränga hela vägen genom byggnaden till källarnivå.

 

Stock 35 Stockholmsgade 35 Kld. Th 2100 København  Tlf: 35 38 77 00 Mobil: 21 28 13 14 tmp.stock35@mail.dk