Ny kirke i Sydhavnen

Programmet opstiller en lang række krav til den nye kirke i Sydhaven – på én gang et hus, som varetager de traditionelle forhold omfattet af kirken, de handlinger, som den for mange stadig varetager i vores liv, og et hus, der skal være med til at bryde grænser for, hvad kirken traditionelt omfatter. Således på én gang et hus der afspejler kirkens historie, et hus, der anviser nye veje og muligheder. Et inkluderende hus, der helt bogstavligt bryder sine grænser – åbner op mod bykvarteret og områdets beboere, et moderne forsamlingshus med et meget omfattende og ambitiøst program. Som bygning skal det på engang lægge sig ind i helhedsplanen for området, men også skabe en egen identitet og sted.

Vi ser kirken som en af kvarterets blokke, der med sit formsprog og valg af materialer føjer sig til helheden, men også som et hus, der åbner sig op mod og inkluderer sine omgivelser. Vi ser gerne, at planen for nærmeste byggefelt giver mulighed for en større forplads til kirken og en direkte trappe/rampe til kirkerummet på 1. sal.

Den kommende kanal fra Frederiksholmsløbet og broen til Enghave Brygge gør den valgte placeringen unik – denne placering har vi søgt forstærke, ved at friskære bygningen og lade den spejle i vandet på 3 sider. Det påtænkte trappeanlæg ved Teglholms Nordkaj foreslås udformet som en del af det samlede anlæg - en direkte afslutning af kirkens stueplan mod vandet.

Det særlige hus på hjørnet af vandet – et hus, der på én gang indgår naturligt i kvarterets skal, og karakter, skiller sig ud – signalerer, at dette hus er for alle, at dette hus er tilskrevet kvarterets offentlige liv. Som 15. hundrede-tallets italienske paladser og middelalderens arabiske gårdrumshuse ligger husets sekundære rum og trapper som en tyk mur omkring husets centrale funktioner.

Udarbejdet i samarbejde med arkitekt Tue Teiner Elskær

 

Stock 35 Stockholmsgade 35 Kld. Th 2100 København  Tlf: 35 38 77 00 Mobil: 21 28 13 14 tmp.stock35@mail.dk