Tampere Art Museum

Et særligt indtryk fremstår klart, når man tænker på byen Tampere – de mange store magtfulde bygninger i røde tegl som ligger ned gennem byens centrum, langs floden Tammerkoski – tidligere kraftværk og industribygninger. Særligt indtryk gør også Tampere banegård fra 1936 af Eero Seppälä og Otto Flodin og Carl Ludwig Engels nuværende del af kunstmuseet fra 1931 – alle kraftfulde bygninger i røde tegl.

Vi har valgt at dette forslag til udbygningen af Tamere Art Museum indskriver sig i denne stedsspecifikke arkitektoniske kontekst.

I den lille fine park omkring Engels nuværende Museumsbygning Amurinpuisto – er der gennem tiden trådt en sti som forbinder Makasiininkatu med Puurtarhakatu – denne diagonal i parken lader vi bestemme det kommende museums hovedform.

Museets karakteristiske trekantede hovedform og valg af teglstenen som materiale for facaderne, kommer således af byen og stedet. Forslaget er en kompakt multifunktionel bygning i 3 etager – med forbindelse til den nuværende del museet, via den underjordiske tilbygning fra 1984 af Antti Liveskoski. For forslagsstillerne har det været vigtigt at Engels oprindelige udstillingsbygning, The Janitor’s House og den nye del af museet fremstår som 3 separate og værdige bygninger, der fastholder stedets nuværende karakter og skala.

Museets form og karakter er således formet af stedet, men også en enkel let genkendelig form der gør museet særligt. Det enkle og rationelle kommer også til udtryk i museets disponering og planer – på engang komplekst i sin rumlige oplevelse og enkel i forholdet til anvendelse og fleksibilitet i opbygninger af skiftende udstillinger.

Den trekantede hovedform vil give en særlig dynamik - de spidse hjørner vil møde gæsterne ved ankomsten og give udstillingsrummene et særligt perspektiv.

Det har været en vigtig parameter for udformningen af museet, at stedets nuværende karakter og skala fastholdes, at Amurinpuisto forbliver en del af anlægget og at museets nuværende bygninger indgår naturligt i det fremtidige anlæg. Valget af materialitet er en klar reference til Tamperes historie, men også det vi opfatter som stedets og byens absolutte kvalitet.

Udarbejdet i samarbejde med arkitekt Tue Teiner Elskær

Stock 35 Stockholmsgade 35 Kld. Th 2100 København  Tlf: 35 38 77 00 Mobil: 21 28 13 14 tmp.stock35@mail.dk